Piltmuistend “Suur Tõll”

HETKEL KÄIMAS TÖÖD projekti Piltmuistend “Suur Tõll” osas!

Projekti üldine eesmärk on propageerida muistendit „Suur Tõll“ uudsel kujul, tuua see meie inimestele ja eelkõige noortele lähemale, elavdada see muinasaegne eepiline lugu käesolevatele põlvedele ja teha sellest tänapäevases mõistes väärikas rahvakultuuri kunstiteos.

  • Kirjutame muistendite põhjal teksti

Teksti koostamisel võtame aluseks eelkõige arhiividest leitud muistendid ja võrdleme iga kohapaiga kohta käivaid erinevaid detaile, seejärel töötame läbi materjalid vastavalt sündmuste ahelale, vaatame läbi seosed ajaloo sündmustega Saaremaal ning uurime ka arheoloogilisi leide.

  • Joonistame võimalikult detailsed pildid

Joonistame piltidesse Saaremaa ajalugu – iseloomulikke vaateid, riietust, ehteid jne…

    • Käime ka Saaremal Tõlluga seotud kohapaikasid uurimas ja pildistamas

 

NB! IGA TEIE MÕTE, MIS MEIENI JÕUAB, ON KULDA VÄÄRT!