Kalevipoja lauavõitlus Sirsti soos

Kalevipoja lauavõitluse kohad Sirtsi soos (Ida- ja Lääne-Virumaa, Vinni ja Sonda vald).

Muistendid

1) Kalevipoeg saand Sirtsusoo pääl kuraditega riidu, kes Kalevipoja kallale tuld, kui Kalevipoeg lauataagaga üle soo hakand menema. Neil old veskikivid piitsapliude otsas, kui virutand. Kalevipoeg viskand lauataaga maha ja virutand ühe tosina teise järele peeneks. Peenikene hääl julustand põesast: «Servi lauda! Servi lauda, Kalevipoega!» Kalevipoeg hakand servi lauda larpima, et kuraditel «nahk lahti, liha lõhki ja luusse pügal» tuld. Lauad ei ole enam katki lähend ja kuraditel ole muud nõu järele jäänd, kui valama panna.
ERA II 198, 124/5 (181) < Haljala — H. Länts (1938).

2) Kalevipoeg tuli Narvast, lauakoorem seljas. Sirtsusoos on üks mees Vanapaganaga kimbus ja palub Kalevipoega appi. «Mul koorem seljas, kuhu ma sind nüüd panen. Aga poe mulle püksi!» ütles Kalevipoeg. Mehike puges Kalevipoja püksi ja nüüd hakkas võitlemine Kalevipoja ja Vanapagana vahel. Mitu tosinat laudu peksis Kalevipoeg lapiti Vanapagana selga puruks. Võidulootust ei olnud tunda. Kalevipoeg nääb siili ja ütleb: «Tule sa’gi mulle appi!» Siil vastab: «Ma olen alasti, ei või tulla; aga löö servi lauda!» Kalevipoeg hakkas servi lauda Vanapaganat paugutama ja võit oli varssi Kalevipoja käes, lauad ei läinud enam puruks. Kalevipoeg lõikas oma kuuehõlma küllest tüki ära ja pani selle siili ümber katteks ja tänutäheks hea nõu eest. Sellepärast ongi siilil praegu niisugune karv, et see Kalevipoja kuuehõlma tükk on.
E 42002 (2) < Väike-Maarja, Porkuni v. — J. Elken < Mart Eiskop (1901). Vrd. Vastaseotsija.

3( [Laudade kandmine läbi Sirtsusoo] Sirtsusoo algus on Rakvere kreisis Roelas. Üks ots tuleb Viru-Kabala jaama ligidale. Kalevipoeg olema sealt läbi läind ja olema kaks tosinat laudu selga võtt. Nii tugev mees old. See võis ikke üks karu olla.
ERA II 36, 469 (68) < Pilistvere, Imavere v., Taadikvere k. — R. Viidebaum < Kaarel Naarits, 80 a., ja Ann Naarits, 70 a. (1931).
Vrd. ka: ERA II 36, 464 (54) < Pilistvere, Imavere v., Taadikvere k. — R. Viidebaum < Kaarel Naarits, 80 a., ja Ann Naarits, 70 a. (1931).

Kuidas kohale tulla?