Kalevipoja kaev ehk Männikjärv

Männikjärv Endla järve lähedal. See järv tekkinud sedapidi, et Kalevipoeg hakanud sinna kaevu kaevama.

Männikjärv on järv Jõgeva vallas Tooma külas. Järve pindala on 17,4 ha.

Muistendid

1) Endla rabas on üks ümmargune, igapidi verstalaiune järv, mida Kalevipoeg ise kaevanud, et omale kaevu teha. See järv olema kahekordne. On inimesi, kes on näinuvad, kui sie teine kord peale on kerkinud. Põhi peab heinanukkude e-sarnane mugulik olema. Natukese aja järele peab ta aga jälle alla laskma. Järve hüütakse Männikjärveks.
H II 74, 162 (43) < Simuna – V. Rosenstrauch (1904). Vt. ka muist. 264.

Kuidas kohale tulla?