Kalevipoja sõrmejälgedega kivi

Odakivi

Kalevipoja sõrmejälgedega kivi Peipsi järve ääres Tedreküla juures (Pala vald).

Muistendid

1) Rannas Tedreküla all on veike oja – Aavijõgi. Selle suus on kivi. Niisuke loss on külje piäl, sõrmejälg või. Kalevipoeg näind hunti, jah, ja visanud hunti. Selle piäle sõrmejälg jäi. Kas ta viskas järvest või teiselt poolt, ei ma tia.
ERA II 14, 561/2 (5) < Kodavere, Pala v., Kodavere k. – P. Ariste < Jakob Lindenau, 75 a. (1929).
Vt. ka: Kivid huntide pihta, muist. 16 D, F, G.

Kuidas kohale tulla?