Endlit leinava Vanemuise tütre Juta pisaraist tekkinud Endla järv

Endla järv on järv Jõgevamaal Jõgeva vallas Kärde külas.

Endla järv on 284,4 ha suur, asetsedes u 75 m kõrgusel merepinnast. Järve kaldad on enamikus mudased, turbased ja raskesti ligipääsetavad, ainult kirde pool on ka kõvemat kallast. Seal asub järve ulatuv poolsaar koos Juta kiviga. Endla järv on üks Eesti saarterohkemaid – seal on 34 saart.

Info: https://et.wikipedia.org

Muistendid

Kes väikest postmaanteed mööda Tallinna sõitnud, on Kaardemõisa taga kena vaadet näinud. Tee käib järsu mäe otsas; pahemal pool laotab ennast sügav org laiale, millel kaugel pimedad okaspuu metsad ja kaunid mäekünkad rajaks. Org on rabane ja kasvatab väikseid saaresarnaseid kasetukke. Ühesugune ilus on vaade selgel kui segasel ilmal; kes hommikul rõõmuga alla orgu vaadanud, ei vaata vähema rõõmuga lõunal ega õhtul, ja ilusal Jaani ööl ei ole mõttekujutust tarviski – selge silmaga võib murueide tütreid udus veepinnal tantsimas näha. Oru kõige toredam ehe on suur järv selge veega, mis igal valgusel rändajale nagu puhas hõbe vastu naeratab. Aga tahab keegi orgu ja järve lähemalt vaadata, siis on vaeva palju ja kasu vähe. Pealkandmata raba takistab uudishimulise sammusid, ja kõrge pilliroog katab kaldal hõbejärve vaadet. Mägedelt on vanad eestlased vist sagedasti hea meelega alla orgu vaadanud ja arvamise järele on vaade sel ajal veel ilusam olnud.

Selle järve ääres elas Vanemuise nägus tütar Juta kuldsete käharate juukstega ja imeväelise liinikuga. Järv oli tema päralt. Tema kaitsemise all seisid oru ja järve hingelised, hulk linde ja kalu. Mäe otsas kuulasid inimesed imelikku häält orust: Juta laulu ja tema armastuse kurtmisi. Tema oli lauluvanakese tütar, tema oli inimeseks saanud luule. Tema peig, Ilmarise poeg Endel, oli surnud. – Surelikud olid kõik vägimehed ehk olemised Jumala ja inimeste vahel, ometi oli nende elul rajatud iga, mis üksnes Vanaisa määras. Juta nuttis kibedaid pisaraid oma armsama pärast, kuni Ilmarine temale kuldse liiniku tegi. Kui Juta liiniku silmade ette pani, vaatas ta õnnelikku minevikku, ja see tuli talle meelde, nagu elaks ta aega uuesti. Mõne korra laenas ta surelikkudele inimestelegi liiniku. Sest tuleb, et neile laulus ja jutus minevik uuesti hingesilmade ette astub.

Info: http://www.folklore.ee

Kuidas kohale tulla?